LP/2023/518 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2023 o predkladaní hlásení z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2018 o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 327/2018 Z. z.).
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: NBS1-000-069-289
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/518
Dátum začiatku MPK: 24.08.2023
Dátum konca MPK: 18.09.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.08.2023
Ukončenie štádia: 24.08.2023
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.08.2023
Ukončenie štádia: 18.09.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.09.2023
Ukončenie štádia: 15.11.2023
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)