LP/2023/516 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026
Legislatívna oblasť: Štatistiky
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 10201-2653/2023
Podnet: podľa § 12 ods. 1 a § 18 ods. 6 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Peťko, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/516
Dátum začiatku MPK: 04.09.2023
Dátum konca MPK: 25.09.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.08.2023
Ukončenie štádia: 04.09.2023
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.09.2023
Ukončenie štádia: 25.09.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.09.2023
Ukončenie štádia: 18.10.2023
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Začiatok štádia: 18.10.2023
Ukončenie štádia: 24.10.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.10.2023
Ukončenie štádia: 25.10.2023
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.10.2023
Ukončenie štádia: 25.10.2023
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 25.10.2023
Ukončenie štádia: 25.10.2023
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.10.2023
Ukončenie štádia: