LP/2023/502 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2019 - 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OPVA-2023/003723
Podnet: Bod B.5. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 546 zo 6. novembra 2019
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ódor, Ľudovít, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/502
Dátum začiatku MPK: 17.08.2023
Dátum konca MPK: 31.08.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.08.2023
Ukončenie štádia: 17.08.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.08.2023
Ukončenie štádia: 31.08.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.09.2023
Ukončenie štádia: 09.11.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)