LP/2023/485 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Pracovno-právne vzťahy
Cestovné náhrady
Aktuálne štádium materiálu: Publikované v Zbierke zákonov SR
Rezortné číslo: 24205/2023-M_OPVA
Podnet: § 5 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gaborčáková, Soňa, PhDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/485
Dátum začiatku MPK: 10.08.2023
Dátum konca MPK: 31.08.2023
Dátum ukončenia procesu: 21.09.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.08.2023
Ukončenie štádia: 10.08.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.08.2023
Ukončenie štádia: 31.08.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.09.2023
Ukončenie štádia: 07.09.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 07.09.2023
Ukončenie štádia: 20.09.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.09.2023
Ukončenie štádia: 20.09.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.09.2023
Ukončenie štádia: 20.09.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 20.09.2023
Ukončenie štádia: 21.09.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Publikácia opatrenia do RO
Začiatok štádia: 22.09.2023
Ukončenie štádia: 22.09.2023