LP/2023/483 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú číselníky trestných činov a trestov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 15703/2023/120
Podnet: § 29 ods. 1 zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dubovcová, Jana, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/483
Dátum začiatku MPK: 08.08.2023
Dátum konca MPK: 28.08.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.08.2023
Ukončenie štádia: 08.08.2023
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.08.2023
Ukončenie štádia: 28.08.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 29.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)