LP/2023/482 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 9752/2023-1.15
Podnet: § 27 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Odôvodnené stanovisko – porušenie ku konaniu č. 2019/2141 Odôvodnené stanovisko – porušenie ku konaniu č. 2016/2091
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Chrenko, Milan, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/482
Dátum začiatku MPK: 15.08.2023
Dátum konca MPK: 06.09.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.08.2023
Ukončenie štádia: 15.08.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.08.2023
Ukončenie štádia: 06.09.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.09.2023
Ukončenie štádia: 22.09.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)