LP/2023/478 Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-5011/2023-110/16246
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Hroncová, Silvia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/478
Dátum začiatku MPK: 16.08.2023
Dátum konca MPK: 30.08.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.08.2023
Ukončenie štádia: 16.08.2023
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.08.2023
Ukončenie štádia: 30.08.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)