LP/2023/476 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/006608/2023-77
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/476
Dátum začiatku MPK: 02.08.2023
Dátum konca MPK: 22.08.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.08.2023
Ukončenie štádia: 02.08.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.08.2023
Ukončenie štádia: 22.08.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.08.2023
Ukončenie štádia: 19.10.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 19.10.2023
Ukončenie štádia: 27.10.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)