LP/2023/474 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1662)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Byty
Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 23045/2023/SL/66281-M
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lančarič, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/474
Dátum začiatku MPK: 02.08.2023
Dátum konca MPK: 10.08.2023
Novelizované predpisy: 246/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

260/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

261/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.08.2023
Ukončenie štádia: 02.08.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.08.2023
Ukončenie štádia: 10.08.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.08.2023
Ukončenie štádia: 18.08.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)