LP/2023/469 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 67. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni konanej v dňoch 25. – 29. septembra 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 5400/2023 (spis č. 2568-2023)
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/469
Dátum začiatku MPK: 28.07.2023
Dátum konca MPK: 10.08.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.07.2023
Ukončenie štádia: 28.07.2023
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.07.2023
Ukončenie štádia: 10.08.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.08.2023
Ukončenie štádia: 25.08.2023
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)