LP/2023/467 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra, jeho zóny a ochranné pásmo

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 11410/2023-1.15
Podnet: § 30 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 22. júna 2022 vo veci C-661/20 Komisia/Slovensko
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Chrenko, Milan, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/467
Dátum začiatku MPK: 28.07.2023
Dátum konca MPK: 18.08.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.07.2023
Ukončenie štádia: 28.07.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.07.2023
Ukončenie štádia: 18.08.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.08.2023
Ukončenie štádia: 25.09.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)