LP/2023/462 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Vonsa, Petra Kremského, Milana Kuriaka, Lukáša Kyselicu a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1596)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/013456/2023-726
Podnet: § 70 ods. 2 zákona NR SR č 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/462
Dátum začiatku MPK: 27.07.2023
Dátum konca MPK: 04.08.2023
Novelizované predpisy: 361/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.07.2023
Ukončenie štádia: 27.07.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.07.2023
Ukončenie štádia: 04.08.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 05.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)