LP/2023/460 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 05010/2023/SRD/ORM-005
Podnet: § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ ÚVSR (Národný bezpečnostný úrad (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Konečný, Roman, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/460
Dátum začiatku MPK: 26.07.2023
Dátum konca MPK: 15.08.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.07.2023
Ukončenie štádia: 26.07.2023
Vlastník aktivity: NBÚ ÚVSR (Národný bezpečnostný úrad (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.07.2023
Ukončenie štádia: 15.08.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 16.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ ÚVSR (Národný bezpečnostný úrad (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))