LP/2023/453 Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 1. polroku 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 6030-25926/2023/OK
Podnet: Materiál sa predkladá na základe bodu B.4 uznesenia vlády SR č. 809 zo dňa 14. decembra 2022 k Zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2023
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Luciak, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/453

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.07.2023
Ukončenie štádia: 24.07.2023
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)