LP/2023/440 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2023/12571-A1810
Podnet: § 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. - každoročne vydávaný právny predpis.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Bútora, Daniel, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/440
Dátum začiatku MPK: 24.07.2023
Dátum konca MPK: 11.08.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.07.2023
Ukončenie štádia: 24.07.2023
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.07.2023
Ukončenie štádia: 11.08.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 12.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)