LP/2023/434 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1632)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/013134/2023-731
Podnet: § 70 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/434
Dátum začiatku MPK: 20.07.2023
Dátum konca MPK: 28.07.2023
Novelizované predpisy: 222/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.07.2023
Ukončenie štádia: 20.07.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.07.2023
Ukončenie štádia: 28.07.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.07.2023
Ukončenie štádia: 02.08.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)