LP/2023/433 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoj
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 21790/2023/SBPSMR/88624-M
Podnet: Podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 317/2023 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lančarič, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/433
Dátum začiatku MPK: 01.08.2023
Dátum konca MPK: 21.08.2023
Novelizované predpisy: 284/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.07.2023
Ukončenie štádia: 01.08.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.08.2023
Ukončenie štádia: 21.08.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.08.2023
Ukončenie štádia: 08.09.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.09.2023
Ukončenie štádia: 11.10.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.09.2023
Ukončenie štádia: 16.10.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.10.2023
Ukončenie štádia: 16.10.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 18.10.2023
Ukončenie štádia: 18.10.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.10.2023
Ukončenie štádia: