LP/2023/426 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 69/2022 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 10012/2023-1.15
Podnet: § 13 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Chrenko, Milan, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/426
Dátum začiatku MPK: 14.07.2023
Dátum konca MPK: 03.08.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.07.2023
Ukončenie štádia: 14.07.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.07.2023
Ukončenie štádia: 03.08.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.08.2023
Ukončenie štádia: 11.10.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.10.2023
Ukončenie štádia: 11.10.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.10.2023
Ukončenie štádia: 11.10.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 11.10.2023
Ukončenie štádia: 11.10.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2023
Ukončenie štádia: