LP/2023/406 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/007710/2023-731
Podnet: Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/285 z 18. februára 2020
ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty
pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky
a nariadenie (EÚ) č. 904/2010
pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu a výmenu informácií na účely monitorovania správneho uplatňovania osobitnej úpravy pre malé podniky
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.01.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/406
Dátum začiatku MPK: 06.07.2023
Dátum konca MPK: 26.07.2023
Novelizované predpisy: 563/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

222/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

331/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

289/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.07.2023
Ukončenie štádia: 06.07.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.07.2023
Ukončenie štádia: 26.07.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.07.2023
Ukončenie štádia: 24.10.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 29.12.2023
Ukončenie štádia: 09.01.2024
Začiatok štádia: 29.12.2023
Ukončenie štádia: 12.01.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.10.2023
Ukončenie štádia: 12.01.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)