LP/2023/400 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2023 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Správne právo
Hospodárska súťaž
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: PMU/406/2023/OLPaZV
Podnet: bod B.1. uznesenia vlády SR č. 15 z 11. januára 2023 a bod B.1. uznesenia vlády SR č. 405/2023 z 23. augusta 2023
Zodpovedná inštitúcia: PMÚSR ÚVSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Beňa, Juraj, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.12.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/400
Dátum začiatku MPK: 14.07.2023
Dátum konca MPK: 03.08.2023
Novelizované predpisy: 187/2021 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.06.2023
Ukončenie štádia: 14.07.2023
Vlastník aktivity: PMÚSR ÚVSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.07.2023
Ukončenie štádia: 03.08.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.08.2023
Ukončenie štádia: 14.11.2023
Vlastník aktivity: PMÚSR ÚVSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Začiatok štádia: 20.11.2023
Ukončenie štádia: 29.11.2023
Začiatok štádia: 29.11.2023
Ukončenie štádia: 06.12.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: PMÚSR ÚVSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))