LP/2023/4 Návrh na odvolanie súčasnej generálnej riaditeľky a vymenovanie nového generálneho riaditeľa Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a vymenovanie nového člena Rady banky Exportno-importnej banky Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/003493/2022-32
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Britvik, Tomáš, Ing. JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/4
Dátum ukončenia procesu: 04.01.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.01.2023
Ukončenie štádia: 04.01.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 04.01.2023
Ukončenie štádia: 04.01.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.01.2023
Ukončenie štádia: 04.01.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.01.2023
Ukončenie štádia: 04.01.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)