LP/2023/398 Správa o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 039714/2023-ORPO-1
Podnet: § 3 ods. 4 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Wlachovský, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/398
Dátum ukončenia procesu: 19.07.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.06.2023
Ukončenie štádia: 27.06.2023
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.06.2023
Ukončenie štádia: 27.06.2023
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.06.2023
Ukončenie štádia: 19.07.2023
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)