LP/2023/386 Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 36 z 25.1.2023 k návrhu na určenie ZZS Bratislava a ZZS Košice, ako priamo určených prijímateľov za účelom realizácie obnovy vozového parku ZZS v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S20015-2023-OPOO-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Palkovič, Michal, MUDr. Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/386
Dátum začiatku MPK: 23.06.2023
Dátum konca MPK: 07.07.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.06.2023
Ukončenie štádia: 23.06.2023
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.06.2023
Ukončenie štádia: 07.07.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)