LP/2023/385 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej, Moniky Péter a Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S20516-2023-OL
Podnet: § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Palkovič, Michal, MUDr. Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Čl. 31 Legislatívnych pravidiel vlády SR
Posledná zmena: 04.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/385
Dátum začiatku MPK: 23.06.2023
Dátum konca MPK: 03.07.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.06.2023
Ukončenie štádia: 23.06.2023
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.06.2023
Ukončenie štádia: 03.07.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)