LP/2023/383 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Adriany PČOLlNSKEJ, Zuzany ŠEBOVEJ, Miloša SVRČEKA a Ľuboša KRAJČÍRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1601)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 19200/2023/SL/56939- M
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lančarič, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/383
Dátum začiatku MPK: 23.06.2023
Dátum konca MPK: 03.07.2023
Novelizované predpisy: 106/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.06.2023
Ukončenie štádia: 23.06.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.06.2023
Ukončenie štádia: 03.07.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)