LP/2023/382 Návrh na schválenie vkladu časti podniku Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., do dcérskej spoločnosti Depo Services, a. s.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 20873/2023/SVAMP/57252-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lančarič, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/382
Dátum začiatku MPK: 23.06.2023
Dátum konca MPK: 07.07.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.06.2023
Ukončenie štádia: 23.06.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.06.2023
Ukončenie štádia: 07.07.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.07.2023
Ukončenie štádia: 28.08.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)