LP/2023/381 Návrh na zvýšenie základného imania obchodných spoločností Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., formou nepeňažných vkladov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 19447/2023/SVAMP/57275-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lančarič, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/381
Dátum začiatku MPK: 23.06.2023
Dátum konca MPK: 07.07.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.06.2023
Ukončenie štádia: 23.06.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.06.2023
Ukončenie štádia: 07.07.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)