LP/2023/379 Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/011321/2023-112
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/379
Dátum začiatku MPK: 20.06.2023
Dátum konca MPK: 03.07.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.06.2023
Ukončenie štádia: 20.06.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.06.2023
Ukončenie štádia: 03.07.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)