LP/2023/377 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S17443-2023-OL
Podnet: § 162 ods. 4 zákona č. 87/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Palkovič, Michal, MUDr. Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.02.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/377
Dátum začiatku MPK: 21.06.2023
Dátum konca MPK: 12.07.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.06.2023
Ukončenie štádia: 21.06.2023
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.06.2023
Ukončenie štádia: 12.07.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.07.2023
Ukončenie štádia: 02.02.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)