LP/2023/372 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. novembra 2018 č. 13/2018 o registri krytých dlhopisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2018 o registri krytých dlhopisov (oznámenie č. 326/2018 Z. z.)
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 100-000-522-665
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/372
Dátum začiatku MPK: 14.06.2023
Dátum konca MPK: 04.07.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.06.2023
Ukončenie štádia: 14.06.2023
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.06.2023
Ukončenie štádia: 04.07.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.07.2023
Ukončenie štádia: 08.09.2023
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)