LP/2023/367 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: SL-OLVS-2023/006378
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šimko, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/367
Dátum začiatku MPK: 13.06.2023
Dátum konca MPK: 03.07.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.06.2023
Ukončenie štádia: 13.06.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.06.2023
Ukončenie štádia: 03.07.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.07.2023
Ukončenie štádia: 15.08.2023
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.08.2023
Ukončenie štádia: 04.10.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 04.10.2023
Ukončenie štádia: 17.10.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.10.2023
Ukončenie štádia: 17.10.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 17.10.2023
Ukončenie štádia: 17.10.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 17.10.2023
Ukončenie štádia: 17.10.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.10.2023
Ukončenie štádia: