LP/2023/35 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Novela Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/004452/2023-77
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.03.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/35
Dátum začiatku MPK: 31.01.2023
Dátum konca MPK: 20.02.2023
Novelizované predpisy: 18/1996 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.01.2023
Ukončenie štádia: 31.01.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.01.2023
Ukončenie štádia: 20.02.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.02.2023
Ukončenie štádia: 07.06.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 07.06.2023
Ukončenie štádia: 05.03.2024
Začiatok štádia: 05.03.2024
Ukončenie štádia: 05.03.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.06.2023
Ukončenie štádia: 05.03.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)