LP/2023/34 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1322)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Trestné právo hmotné
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12337/2023/120
Podnet: Na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Zodpovedný predkladateľ: Karas, Viliam
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/34
Dátum začiatku MPK: 31.01.2023
Dátum konca MPK: 08.02.2023
Novelizované predpisy: 301/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

300/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.01.2023
Ukončenie štádia: 31.01.2023
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.01.2023
Ukončenie štádia: 08.02.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)