LP/2023/33 Zákon o ochrane svedka a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SL-OBL-2023/005491
Podnet: uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 547 z 9. septembra 2020 k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020 a návrhu Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/33
Dátum začiatku MPK: 31.01.2023
Dátum konca MPK: 20.02.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.01.2023
Ukončenie štádia: 31.01.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.01.2023
Ukončenie štádia: 20.02.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)