LP/2023/326 Návrh záverečného účtu kapitoly 40 - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky za rok 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: PMU/345/2023/OEaKÚ-2777/2023
Podnet: Informácia v zmysle § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Beňa, Juraj, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/326

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.05.2023
Ukončenie štádia: 29.05.2023
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)