LP/2023/321 Návrh Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky pre obdobie rokov 2024 – 2030 „LESY PRE SPOLOČNOSŤ“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 7109/2023-710
Podnet: Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2022 (úloha č. 6)
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Bíreš, Jozef, Prof. MVDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.03.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/321
Dátum začiatku MPK: 29.05.2023
Dátum konca MPK: 16.06.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.05.2023
Ukončenie štádia: 26.05.2023
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.05.2023
Ukončenie štádia: 16.06.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.06.2023
Ukončenie štádia: 11.03.2024
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.03.2024
Ukončenie štádia: 11.03.2024
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.03.2024
Ukončenie štádia: 11.03.2024
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)