LP/2023/310 Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 35/19315/2023/KBR
Podnet: § 2 písm. a) bod 3 zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.06.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/310
Dátum začiatku MPK: 23.05.2023
Dátum konca MPK: 05.06.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.05.2023
Ukončenie štádia: 23.05.2023
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.05.2023
Ukončenie štádia: 05.06.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.06.2023
Ukončenie štádia: 08.06.2023
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.06.2023
Ukončenie štádia: 08.06.2023
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 08.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)