LP/2023/30 Návrh na ratifikáciu Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Ľudské práva
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12053/2023/13
Podnet: Úloha C.2. uznesenia vlády SR č. 414 z 12. septembra 2018
Zodpovedná inštitúcia: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Zodpovedný predkladateľ: Karas, Viliam
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/30
Dátum začiatku MPK: 26.01.2023
Dátum konca MPK: 15.02.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.01.2023
Ukončenie štádia: 26.01.2023
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.01.2023
Ukončenie štádia: 15.02.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)