LP/2023/287 Informácia o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2022 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 22-1/2023/IP-1/OPSOP
Podnet: Materiál sa predkladá na základe úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 809 zo 14. decembra 2022 k Zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2023
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/287

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.05.2023
Ukončenie štádia: 11.05.2023
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)