LP/2023/274 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z ... 2023, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. .../2023 o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 14282/2023/110
Podnet: § 15 ods. 1 a § 16 ods. 2
5 a 6 zákona č. .../2023 o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Zodpovedný predkladateľ: Karas, Viliam
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/274
Dátum začiatku MPK: 09.05.2023
Dátum konca MPK: 29.05.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.05.2023
Ukončenie štádia: 09.05.2023
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.05.2023
Ukončenie štádia: 29.05.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 30.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)