LP/2023/255 Návrh štátneho záverečného účtu SR za rok 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: MF/006865/2023-31
Podnet: § 29 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/255

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.04.2023
Ukončenie štádia: 27.04.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 15.05.2023
Ukončenie štádia: 15.05.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)