LP/2023/240 Návrh dodatku č. 2 k Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2023/002515
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/240
Dátum začiatku MPK: 20.04.2023
Dátum konca MPK: 04.05.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.04.2023
Ukončenie štádia: 20.04.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.04.2023
Ukončenie štádia: 04.05.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)