LP/2023/227 Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 4825/2023/OAP
Podnet: Bod B.2. uznesenia vlády SR č. 225 z 30. marca 2011 v znení bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 73 z 24. februára 2016 a v znení bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 467 z 15. júla 2020
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/227
Dátum začiatku MPK: 20.04.2023
Dátum konca MPK: 04.05.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.04.2023
Ukončenie štádia: 20.04.2023
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.04.2023
Ukončenie štádia: 04.05.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.05.2023
Ukončenie štádia: 18.05.2023
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)