LP/2023/211 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Stolica

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Pramenná oblasť Rimavy, návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Stolica, návrhu nariadenia vlády Slovenskej r
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 7583/2023-1.15
Podnet: Článok 4 ods. 4 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/211
Dátum začiatku MPK: 13.04.2023
Dátum konca MPK: 04.05.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.04.2023
Ukončenie štádia: 13.04.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.04.2023
Ukončenie štádia: 04.05.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 05.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)