LP/2023/209 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Pracovno-právne vzťahy
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 18025/2023-M_OPVA
Podnet: § 5 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.06.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/209
Dátum začiatku MPK: 12.04.2023
Dátum konca MPK: 03.05.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.04.2023
Ukončenie štádia: 12.04.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.04.2023
Ukončenie štádia: 03.05.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.05.2023
Ukončenie štádia: 05.05.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 05.05.2023
Ukončenie štádia: 17.05.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.05.2023
Ukončenie štádia: 17.05.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 17.05.2023
Ukončenie štádia: 18.05.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 18.05.2023
Ukončenie štádia: 18.05.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 18.05.2023
Ukončenie štádia: 18.05.2023
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.05.2023
Ukončenie štádia: