LP/2023/192 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S17073-2023-OL
Podnet: § 162 ods. 5 zákona č. 87/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/192
Dátum začiatku MPK: 04.04.2023
Dátum konca MPK: 26.04.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.04.2023
Ukončenie štádia: 04.04.2023
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.04.2023
Ukončenie štádia: 26.04.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)