LP/2023/185 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Sliač – vybudovanie stojiska stred

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEMaI-289-6/2023
Podnet: bod C.9. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 636 zo 14. októbra 2022
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.04.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/185
Dátum začiatku MPK: 29.03.2023
Dátum konca MPK: 13.04.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.03.2023
Ukončenie štádia: 29.03.2023
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.03.2023
Ukončenie štádia: 13.04.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.04.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)