LP/2023/181 Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady a Eurosamitu v dňoch 23. a 24. marca 2023 v Bruseli

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 030234/2023-OVZI-13
Podnet: materiál sa predkladá ako iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Káčer, Rastislav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.04.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/181

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.03.2023
Ukončenie štádia: 11.04.2023
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.04.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)