LP/2023/170 Akčný plán k Národnej stratégii riadenia rizík bezpečnostných hrozieb Slovenskej republiky do roku 2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2023/002117
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.65 z 26. januára 2022
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.04.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/170
Dátum začiatku MPK: 17.03.2023
Dátum konca MPK: 30.03.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.03.2023
Ukončenie štádia: 17.03.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.03.2023
Ukončenie štádia: 30.03.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)