LP/2023/152 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 288/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 288/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného sp
Legislatívna oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 6108/OSFS/2023-6903
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Marták, Ivan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/152
Dátum začiatku MPK: 14.03.2023
Dátum konca MPK: 03.04.2023
Dátum ukončenia procesu: 17.08.2023
Novelizované predpisy: 288/2022 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.03.2023
Ukončenie štádia: 14.03.2023
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.03.2023
Ukončenie štádia: 03.04.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.04.2023
Ukončenie štádia: 19.06.2023
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Začiatok štádia: 19.06.2023
Ukončenie štádia: 17.08.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.06.2023
Ukončenie štádia: 17.08.2023
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 17.08.2023
Ukončenie štádia: 17.08.2023
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.08.2023
Ukončenie štádia: 17.08.2023
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 17.08.2023
Ukončenie štádia: 17.08.2023
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 17.08.2023
Ukončenie štádia: 17.08.2023
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)